Khamis, Jun 28, 2012

Iqra'

Anwar Ibrahim merujuk Representations of the Intellectual-nya Edward Said yang juga merupakan inti Reith Lecture '93 untuk menempatkan Siddiq Fadzil sebagai intelektual awam.

Katanya, beda antara intelektual dengan intelektual awam adalah kebolehan merasai dhamir masyarakat, diadun dengan pedoman ilmu bagi merungkai masalah yang membiak dan membarah.

Demikian misi dan gagasan tanwiri yang berawal dengan seruan iqra'.

Tiada ulasan: